PRITOŽBE IN SPORI

Spletna trgovina www.proksi.si in njen upravitelj spoštujeta veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Prodajalec je dolžan vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb in določiti osebo, s katero se, v primeru težav, kupec lahko poveže po elektronski pošti. Prodajalec bo v čim krajšem času potrdil, da je prejel pritožbo, sporočil kupcu, kako dolgo jo bo obravnaval in ga obveščal o poteku postopka. Prodajalec si prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno, sicer pa je zanje pristojno sodišče v kraju sedeža podjetja.